Page 11 - Artiris
P. 11

Ik ben in USSR geboren waar de religie verboden was. Ik had altijd interesse
aan de religiose simbolisme die zeer goed zichtbaar in de vroege periode van
mijn kunst is. Tijdens de laatste jaren is mijn interesse aan de verschillende
religien nog meer gegroeid. Bezondere aandacht geef ik naar de Middeleuwen,
wanneer in de kust alleen religiose thematiek bestond. Ik kreeg mijn inspiratie
door de gotische architektuur, oude vlaamse schildereen en russische iconen.
De beeeldtjes van de heiligen van de vorige eeuw laten mij niet met rust, ik
versta niet waarom deze mooie beelden geen enkele funktie dragen en alleen
op rommelmarkten te koop staan. Ik verzoek massa-kunst van de vorige eeuw
een nieuwe leven geven, ik maak de exlusieve hedendaagse kunstwerken van,

Anthony Verdonckmet sarkastische elementen. De kerk is voor mij vooral een museum waarin ik

altijd triestig ben: de iconen en de oude gotische gebouwen kunnen geen enkele
mens groter maken.

Maar in Barselona in de kerk van Gaudi die Sagrada Familia noemt, heb ik
andere gevoelen gehad. De sfeer was anders: veel licht, andere elementen van
de aArcnhtihteokntyuuVrehrdeobnbcekn(e19ch7t3v°)rewdoeognetveonelwaearnktmteij Zgwegaelmve. nH.ij voorziet de aan
Tijdedneswmeirjnkeslitjukdhieeisd hoandtleikenkudnesbtgeesldcehnidveanniseceunrseuisgewnaasrtevmeepleal.aPnedrascohntaagaens de
religwieogredsecnhiudiet hnuisngoeogrespveronnwkealsijk. eDcaot nvtoenxtdgiekhhaeaeldl einnteinreisnseaennt. kDuenscthmraisttiegleijke
ideoolopgsiteelhliandg gmeipj lgaeaitnsst.pZireewrdorvdoeonrsdyemsbeorleienvinaneedne wbereeltldjesdiedineieikt l“agnegmeor dveanr-
niseheerdn” ish.eb. Met mijn kunst verzoek ik me zelf anwoord te geven voor een
heleboel vragen die altijd een normale mens, die nog denken kan, heeft.

Waarom 12 geboden vervullen niet, waarom is er geen rechtwaardighed die
God al lang geleden belooft heeft?

Volgens mij moet de kerk de ideologie veranderen want nu de kerk teruggeble-
ven is. En hier kunnen de snel groeinde technologieen heel nuttig zijn.

2.

Ik ben met de mix-media technieken of collage bezig.

Als basis neem ik de oude schilderijen van vlaamse kunstenaars en verbeter
hun een beetje. De robots, astronauten en raketen doen de oude saaie land-
schappen opleven. Voor de mensen uit USSR was de kosmos een ware religie
waar in paats van Chr. Gagarin stond.

In plaats van een spigel beeld ik een Iphone uit, in plaats van de Bibel- een Ipad,
omdat het nu zeer aktuell is.

In plaats van de Bibel en de boeken leest en kruist iedereen zijn Ipad. De spigel
is door de Iphone vervangen die nog de mooie “selfie”kan doen.

Volgens me is de superman in de hedendaagse westerse wereld veel belangrij-
ker dan Iezus gevorden. Vandaag word MC door de massa vereerd, zoals St.
Antonius vroeger. De hamburger en coca-cola ziet als de moderne mis uit en
de mensen gaan liever naar de MC dan naar de kerk.

3.

De Superhero’s en de hoge technologieen zijn voor de jonge generatie veel
meer interessant en verstaandbaar dan de katolieke kerk en Iezus Christus.
Deze thema is uit mijn levensobservatie gebleken. Onze generatie heeft een
doodlopende weg gekozen want de mensen kunnen alleen de gadjet’s en com-
mercie vereeren wat natuurvernitiging bepaald; de mensen kunnen niet meer
zich zelf in de reele wereld beseffen en ze moeten binnenkort helemaal naar de
virtuele wereld verhuizen.

Internet is een virtuele christendom gevorden,

MC – een kerk

I pad – heilige Bibel

I phone- spigel

Hamburger- mis

                                           201iè9mèe exposition du groupement ARTIRIS 11
                                              2109sdte tentoonstelling van de vereniging ARTIRIS

                                                          CAatTAaLlOoGgUuEe · CAatTAaLlOoGgUuSs
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16