Page 3 - Artiris
P. 3

Introduction · Inleiding................................................................... 5

                 Artistes invités - Uitgenodigde kunstenaars

                 Yvic Fiers.................................................................................... 9

                 Anthony Verdonck.................................................................... 11

        DAArtiAsteDs me(mSbreesr-gLeedyen kAunnstdenraeares v)

                 Michel Arnoldi........................................................................... 15

               SergMeai Adnedlereineev B(1a6.u01w.1e97n0s) ..w..e..r.d....g.e..b..o..r.e..n..O...r.e..n..b..u.r..g.,.R...u.s..l.a..n.d.................... 17
                Zonder artistieke vooropleiding ontwikkelde Andreev shilderstalent op doek in
               acryVl,inoclieevnetrBf elnoanqduearaeul. .I.n..s.p..i.r.a..t.ie...h..a..a..l.d.e...h..i.j..u..it...h.e..t..s..u..r.r.e..a..li.s..m...e...v.a..n...J..e.r1o9en
                Bosch , Salvador Dali en Renё Magritte. In 1994 is hij zijn schildertalent weer
                beginnen gebruiken en in 1996 heeft hij deelgenomen aan een groepsten-
               toonCstaetlhlinegrin(jeonCgeokuurnsttoenya..a..r.s.)............................................................... 21
                Zijn stijl werd door Russische critici omschreven als “primitif – kitsch”.Zijn vaak
               erotiEscNhCgQeti(nHteewnkerDkeEn RwUerDdeDnE,oRnEda).n..k.s...z.i.j.n..e..r.k..e..n..n.i.n..g...a.l.s...li.d...v.a..n...d.e...R..u..s..s.i.s2c3he
                Schildervereniging, meer dan eens aan de censuur van het Russische staatsap-
                parat onderworpen.
               In 19G9u7:yTFerntooomnsetneltlin..g...in...h..i.s.t.o..r.i.s.c..h...m..u..s..e..u.m....i.n..O...r.e..n..b.u..r.g...w..e..r.d...a.f.g..e..s..lo..t.e..n..d2o5or
                de politie die de erotische en politieke thematiek censureerde.
               In 1N99a9th: aInlideivLideuneloe itre.n..t.o..o..n.s..t.e..l.li.n..g...i.n...h..e..t..g..e.m...e..e..n..t.e.h..u..i.s...v.a..n...O...r.e..n..b.u..r.g...., 2o7ok
                daar werden de schilderijen gecensureerd en werden bepaalde delen waren het
                publiek bedekt.
               Op zToaemk anraaarSpleorscokon..l.i.jk..e...e..n..c..r.e..a..t.ie..v..e..v..r.i.j.h.e..i.d...k..w..a..m...d..e...k.u..n..s..t.e.n..a..a..r..i.n..2..0..0209in
                Belgiё terecht.Ver weg van het beklemmende Russische klimaat zocht en vond
               AndMreiecvhdeel Sgeteesetenlijsk..r.u..i.m..t.e...e..n...d.e...p..r.o..g..r.e..s.s..i.e.v..e...o..m..g..e..v..in..g...n..o..d.i.g...o..m...z..i.jn...t.a3le1nt
                verder te ontwikkelen.
               sInta2d0PG0e5et:enSrt.tVuadenerCt haijlasftinedre..r.i.c..h.t.i.n..g...“.O..n..t.w..e..r.p...e..n..i.l.l.u.s..t.r.a..t.ie...t.e..k.e..n..e..n..”..in...h..e.t..C3V3O
                In 2007: Eindigde hij de academie voor beeldende kunst in de afdeling Experi-
               menGteeleoSrgcehsildVearknundset rsvtaedldGeen...t........................................................... 35

                 Karine VAN LAERE....................................................................... 37

.Exposities:
-
-
-
-
-

                                                               201iè9meè exposition du groupement ARTIRIS 39
                                                                      2109sdtee tentoonstelling van de vereniging ARTIRIS

                                                                                   CaAtTaAlLoOgGuUeE · CaAtTaAlLoOgGuUsS
   1   2   3   4   5   6   7   8