Page 3 - Artiris 2016
P. 3

Introduction · Inleiding................................................................... 5

         Artistes invitée - Uitgenodigde kunstenaar

         Liliane BAR.................................................................................... 9

         Artistes membres - Leden kunstenaars

         Michel ARNOLDI........................................................................... 13

       DA AD (Sergey Andreev)

         Vincent BLONDEAU..................................................................... 15

       SergGeui AynFdRreOevM(E16N.0T1....1.9..7..0.)..w...e..r.d...g..e..b..o..r.e..n..O...r.e..n..b.u..r.g..,.R..u..s..l.a.n..d.................... 17
       Zonder artistieke vooropleiding ontwikkelde Andreev shilderstalent op doek in
       acryOl, loivliieevreHrfEeNnDaRquICarKelX. ..I.n.s..p..i.r.a.t.i.e...h..a..a..ld..e...h..i.j..u..it..h..e..t..s..u..r.r.e..a..li.s..m..e...v..a..n...J..e.r1o9en
       Bosch , Salvador Dali en Renё Magritte. In 1994 is hij zijn schildertalent weer
       beginnen gebruiken en in 1996 heeft hij deelgenomen aan een groepsten-
       toonSstaenllidnrgin(ejonJgAeCkOuBnsSte...n..a..a.r.s..)............................................................... 21
       Zijn stijl werd door Russische critici omschreven als “primitif – kitsch”.Zijn vaak
       erotiNscahthgaeltiientLeEwNerOkeIRn..w..e..r.d..e..n..,o..n..d..a..n.k..s...z.i.j.n..e..r.k..e..n.n..i.n..g..a..l.s..l.i.d..v..a..n..d..e...R..u..s..s.i.s2ch3e
       Schildervereniging, meer dan eens aan de censuur van het Russische staatsap-
       parat onderworpen.
       In 19S9y7l:vTiaenntnoeonMstOelDlinRgIEin..h..is..t.o..r.i.s.c..h..m...u..s..e.u..m....in...O...r.e..n.b..u..r.g...w..e..r.d..a..f.g..e..s..lo..t.e..n..d2o5or
       de politie die de erotische en politieke thematiek censureerde.
       In 19C9o9n:cIendpicviiodnueOleRtTenIGtoOonSsAte..ll.i.n..g...i.n...h..e.t...g.e..m...e..e..n.t.e..h..u..i.s...v.a..n...O...r.e..n.b..u..r.g...,. 2o7ok
       daar werden de schilderijen gecensureerd en werden bepaalde delen waren het
       publiek bedekt.
       Op zAonenken-aSaor ppheriesoRonIFliFjkAeUenDc-rBeaUtiFeFveATvr..i.jh..e..i.d...k.w...a.m....d..e...k.u..n..s.t.e..n..a..a..r..in...2..0..0209in
       Belgiё terecht.Ver weg van het beklemmende Russische klimaat zocht en vond
       AndrTeaemv adreagSeeLsOteCliKjk..r.u..i.m..t.e...e..n..d..e...p..r.o..g..r.e.s..s..i.e.v..e...o.m...g..e..v.i.n..g...n.o..d..i.g...o.m....z..ij.n...t.a3le1nt
       verder te ontwikkelen.
       Isnta2d0PG0e5et:enSrt.tVudAeNerCt hAijLaSf TinEdRe..r.i.c.h..t.i.n..g..“.O...n..t.w..e..r.p...e..n..i.l.lu..s..t.r.a..t.ie...t.e..k.e..n..e..n.”..i.n...h.e..t..C3V3O
       In 2007: Eindigde hij de academie voor beeldende kunst in de afdeling Experi-
       mentele Schilderkunst stad Gent.

.Exposities:
-
-
-
-
-

           211è9mèeè exposition du groupement ARTIRIS 39
       2119sddtee tentoonstelling van de vereniging ARTIRIS

                    CATALOGUE · CATALOGUS
   1   2   3   4   5   6   7   8